Welkom by VSOD

Vereniging vir Sending onder Duitssprekendes

Nuus uit die Sendingveld

Rundbrief 2022

Nuusbrokkies

2022-02-03

Die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar lei altyd tot nadenke en nabetragting. Daar word nagedink oor die jaar wat verby is en die jaar wat voorlê…

REFORMATORIESE KONFERENSIE 2016

Gebeure

2016-07-18

Dinsdag 30 Augustus 2016 om 18:30 by Gereformeerde Kerk Totiusdal vind dié konferensie plaas. Die tema is: Belydenis van die …

CALVYNNAVORSING KONGRES 1 & 2 SEPTEMBER

Gebeure

2016-08-17

Die tiende Suid-Afrikaanse Kongres vir Calvynnavorsing word DV op 1 en 2 September in Pretoria aangebied. Die Fakulteit Teologie van die …

NUUSBROKKIE 3 VAN DIE SENDINGVELD

Nuusbrokkies

2016-08-17

Waar Berlyn Duitsland se grootste stad is, omring deur die voormalige Marxistiese Oos-Duitsland, het die Ruhrgebied aan die Westerse grens …

NUUSBROKKIE 2 VAN DIE SENDINGVELD

Nuusbrokkies

2016-08-17

Watter vreugde was dit nie toe hierdie jongman, wat sy voorkoms betref ’n tipiese Alpe-Duitser uit Beiere (soos op ’n …

NUUSBROKKIE 1 VAN DIE SENDINGVELD

Nuusbrokkies

2016-08-17

Hoe dikwels assosieer ons nie – verkeerdelik – die sendingveld met die derde wêreld nie? Dan vergeet ons die honger …